Du er her:

SKOLEMILJØUTVALG

Løding skole har skolemiljøutvalg (SMU) som består av et utvidet samarbeidsutvalg (SU) ved skolen.

Sammensettingen er:

  • 4 Foreldrerepresentanter.
  • 2 Vara foreldrerepresentanter.
  • 2 Ansatt representanter
  • 1 Politiker
  • Rektor

Foreldrerepresentanter skal være i flertall.
Dette sikres gjennom dobbeltstemmer.V

Vil DU være med å utvikle og påvirke:

  • Skolens mobbeprogram
  • skole-hjem samarbeid
  • elevundersøkelse
  • ditt barns psykososiale miljø (arbeidsmiljø og HMS)
  • andre skolemiljø saker

kan du melde din interesse til skolemiljøutvalget.

Les mer om skolemiljøutvalg på www.FUG.no  eller på www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-013.html under paragraf «§ 11-1a. Skolemiljøutval ved grunnskolar».