Du er her:

Skyss i grunnskolen

articleimage

Skyss av elever i grunnskolen skal gjennomføres i samsvar med opplæringslovens §7 med tilhørende forskrifter.

Kap II - Om grunnskolen

1. RETNINGSLINJER

Elever i 1. klassetrinn som har mer enn 2 km skolevei og elever i 2. - 10. klassetrinn som har mer enn 4 km avstand fra bopel til skole hver vei, har krav på skoleskyss. For elever som bor slik at de mellom hjem og skole må benytte båt/ ferge, eller som er funksjonshemmet, er det ikke krav om avstandsgrense.

Les mer her (www.nfk.no)


Til alle skoleskysselever Nordland (Informasjonsskriv fra Nordland Fylkeskommune)

Skyss av elever i grunnskolen skal gjennomføres i samsvar med opplæringslovens §7 med tilhørende forskrifter.

Kap II - Om grunnskolen

1. RETNINGSLINJER

Elever i 1. klassetrinn som har mer enn 2 km skolevei og elever i 2. - 10. klassetrinn som har mer enn 4 km avstand fra bopel til skole hver vei, har krav på skoleskyss. For elever som bor slik at de mellom hjem og skole må benytte båt/ ferge, eller som er funksjonshemmet, er det ikke krav om avstandsgrense.

Les mer her (www.nfk.no)


Til alle skoleskysselever Nordland (Informasjonsskriv fra Nordland Fylkeskommune)