Du er her:

Skoleskyss

articleimage

Alle elever skal ha gyldig busskort/bevis for å være med skolebussen.

Alle elever som har krav på skoleskyss vil få busskort ved skolestart, dette kortet skal følge eleven i 10 år, må IKKE kastes etter endt skoleår!

Foresatte som velger å kjøpe verdikort til sine barn som ikke har krav på skoleskyss, må følge med at kortet til en hver tid ikke er tomt.

Elever skal ALLTID enten ha

  • Busskort fra fylket
  • Verdikort kjøpt selv
  • Midlertidig reisebevis fra skolen.

Hvis busskort blir ødelagt eller borte, skal det gis beskjed til kontoret og utstedes midlertidig reisebevis til nytt kort kommer.

Telefonnummer til kontoret: 75 55 77 70