Du er her:

Skolehelsetjenesten ved Løding skole

Skolehelsetjenesten er et lett tilgjengelig tilbud for deg som er elev i grunnskolen og videregående skole. Vi jobber for å fremme god helse og trivsel, vi gir veiledning, foretar helseundersøkelser, gir vaksiner og tilbyr oppfølging ved behov. Helsesøster har taushetsplikt. Vi samarbeider bredt tverrfaglig og kan hjelpe med å finne veien videre og eventuelt henvise ved behov. Helsesøster har åpen dør for alle elever. Vi oppfordrer også foresatte og lærere til å ta kontakt med oss.

 

Helsesøster Elsa Sandness Melby       

Helsesøster Elsa Sandness Melby

Kontortid: 
Mandag og onsdag  08.00 - 15.30 
Torsdag og fredag   08.00 - 15.30 i oddetallsuker

Helsesøsters kontor ligger i Administrasjonsbygget, Inngang D. 

Tlf.: 75 55 77 88 / 974 71 686
Mail: elsa.sandness.melby@bodo.kommune.no