Du er her:

Løding SFO

Skolefritidsordningen er et omsorgs – og fritidstilbud utenom den obligatoriske skolehverdagen for elever i 1.-4. klasse. Ved spesielle behov kan også elever fra høyere klassetrinn benytte seg av SFO.

Tilbudet drives etter kommunale vedtekter som gjelder for alle skolefritidsordningene i Bodø kommune

Løding SFO har fordelt barna på tre baser. Blå og rød base holder til på gammelbygget. Grønn base holder til på nybygget.

Løding SFO benytter seg av klasserom i u. etg. på gammelbygget. Vi har felles lokaler med 1. trinnet, hvor vi benytter oss av kjøkken og klasserommene.
Vi bruker også midtrom, kjøkken, bibliotek og klasserom på nybygget hvor grønn base holder til.

Jeg håper på et godt samarbeid med dere foreldre gjennom hele året. Har dere ting dere ønsker å snakke med oss om så ta kontakt med daglig leder eller voksne på barnets base.

 

Med hilsen
Benedicte Jelstad
SFO leder
E-post benedicte.jelstad@bodo.kommune.no
Telefon 755 57780