Du er her:

Rutiner

OM MORGEN:
• 1.-4. trinn møter på biblioteket på nybygget
• 2.-3. trinn møter på baserommet til rød på gammelbygget
Alle skal henge sekk og klær på sin plass utenfor klasserommet og ta på seg innesko før de kommer til baserommet/biblioteket.

FROKOST:
De barna som skal spise frokost på SFO må selv ha med seg matpakke. Drikke, melk eller vann, får de hos oss. Barn som skal spise frokost bør spise før kl. 0745 da de skal på klasserommene sine kl. 0800.

SFO MÅLTIDET:
Vi spiser ca. kl. 1345. Dette er rett etter endt skoledag og leksehjelp.

SKOLESTART/SKOLESLUTT:
Vi sender barna på skolen når de begynner og registrerer dem når de slutter.

BRINGING/HENTING:
Meld fra til personalet når barnet kommer og det er veldig viktig å gi beskjed ved henting.

BESKJEDER:
Beskjeder til SFO gis enten direkte til oss, via skolen, på lapp, pr. telefon eller mail.

OPPHOLDSTID:
For de barn som skal ha reduserte plasser ber vi om snarest å få beskjed om hvilke dager til skal være på SFO hvis det er faste dager.

KLÆR:
De fleste barn på SFO får en skiftetøyskurv på sin plass i garderoben. Det er viktig at dere foreldre sjekker denne ofte slik at barna ikke blir fri for skiftetøy. Det er veldig viktig at klærne er godt merket med navn da det er mange barn på SFO. Klær som ikke er navn i finner vanskelig sin eier.

INFORMASJON:
SFO har informasjonstavler utenfor basene. Her vil informasjon av ulik karakter skrives daglig/ukentlig. På hjemmesiden finner dere nyhetsbrev fra SFO og månedsplaner som forteller litt om hva vi har og skal gjøre.

Annen informasjon vil bli sendt med barnet hjem i form av brev.