Du er her:

Råd og utvalg ved skolen

Samarbeidsutvalget (SU) - Foreldre, ansatte, rektor og politiker

FAU - Foreldrerepresentanter fra hvert trinn

FUGForeldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) oppnevnes av Kongen i statsråd for perioder på fire år og består av leder, nestleder, fem medlemmer og to varamedlemmer. Medlemmene kommer fra ulike deler av landet og har barn i skolen. Medlemmene skal ha arbeidet aktivt som foreldrerepresentanter på skole- eller kommunenivå.