Du er her:

Løding skole

articleimage

Løding barneskole har om lag 220 elever fordelt på 1. til 4. trinn. Skolen ligger ca. 20 km fra Bodø sentrum. Skolen har ca. 220 elever og består av tre ulike bygg. Skolen har ikke egen gymnastikksal eller svømmehall, men har kroppsøving på Tverlandet skole. Vi ligger på Tverlandet i kort avstand til naturområder som skog, fjell og hav.

Vår visjon er «Trygghet og trivsel blant barn og voksne, får aktiv læring til å vokse

Løding skole er en PALS skole. Pals står for positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling i skolen.  Kjernepunkter i PALS er ros, oppmuntring, belønning, positive konsekvenser, grensesetting, forutsigbare negative konsekvenser og problemløsning.

Skolen vektlegger kultur. Den siste fredagen i hver måned gjennomfører skolen månedens sang. Her får klassene og enkeltelever opptre for hverandre, foreldre og for nærmiljøet.

Som skole i Bodø kommune er vi en skole for fremtiden. Bodøskolen utvikler i samarbeid med heimen kunnskapsrike, modige, trygge og ansvarsfulle mennesker som kan fungere sammen i et samfunn i forandring, et samfunn som de er med på å bygge (Skolestrategien 2012-2015).

 
Skolen har 3 bygg.

  • Administrasjonen holder til i det minste av de to røde byggene.
  • To trinn og grønn SFO holder til i det røde bygget. Dette bygget var ferdig til skolestart 1997
  • To trinn og blå SFO holder til i gammel bygget. Dette bygget var ferdig i 1963

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail