Du er her:

Foreldrenes Arbeidsutvalg (FAU)

FAU består av 1 foreldrerepresentanter fra hver klasse ved skolen.

Hva arbeider FAU med?

Å være foreldrekontakt ved enheten er en slags tillitsvalgt for de foreldrene som har barn på samme enhet. Hvert trinn har sin kontaktperson. Vi er bindeleddet mellom foreldrene og skolen. Ungene og deres behov står i sentrum i vårt arbeid.

 Aktuelle spørsmål eller problemstillinger kan være:

  • Gir skolen barna et godt læringsutbytte?
  • Er skolelokalene sunne og trivelige?
  • Blir det enkelte barn vist respekt av de voksne og de andre barna ved skolen?
  • Er samspillet mellom foreldrene og skolens personale tillitsfullt, åpent og godt?
  • Har barna en trygg og sikker skolevei?

For at de valgte representantene skal få til et godt arbeid er de avhengig av din tilbakemelding. Vi er opptatt av samhold blant elevene, felles regler og holdninger – så en tett dialog mellom de foresatt på trinnene og FAU representantene er nødvendig. Et godt læringsmiljø i trygge rammer gjør at ungene våre får et rikt læringsutbytte.

  • Bilde av foreldreboka til Multi

    Foreldreboka til Multi

    For å kunne hjelpe til med barnas matematikkundervisning på en måte som samsvarer med det de lærer på skolen, kan Foreldreboka være til god støtte. Denne kan kjøpes på Multi, boken til 160 kr om man er interessert.