Velkommen Løding skole

Løding barneskole har om lag 240 elever fordelt på 1. til 4. trinn. Skolen ligger ca. 20 km fra Bodø sentrum.

Vår visjon er «Trygghet og trivsel blant barn og voksne, får aktiv læring til å vokse.»

 • Pågående lærerstreik

  Flere skoler i Bodø er berørt av streik. Vi ber dere derfor følge med i media og på Bodø kommunes hjemmeside www.bodo.kommune.no for oppdatert informasjon om utvikling av streiken.

 • Tegneserie om første skole dag

  SKOLESTART 2014

  Informasjon om skolestart og brev til første klasse elever

 • Logo til jerbaneverket

  Ny holdeplass på Tverlandet

  I mai starter Jernbaneverket arbeidet med å bygge Tverlandet holdeplass. Holdeplassen gir de som bor i tettstedet Løding, utenfor Bodø, et togtilbud fra desember 2014.

 • parkering ved skola

  Til alle foresatte ved Løding skole

  Det har siden broen åpnet, dessverre oppstått flere uheldige situasjoner på parkeringsplassen ved skolen. Med uheldige episoder mener vi barn som nesten er blitt påkjørt i forbindelse med voksne som henter eller bringer elever til skolen. Lyssituasjonen på skolen er for tiden dårlig. Det er selvfølgelig et ønske om å forbedre dette, men vi som kjører elever til skolen må også ta ansvar. HILSEN FAU