Velkommen Løding skole

Løding barneskole har om lag 240 elever fordelt på 1. til 4. trinn. Skolen ligger ca. 20 km fra Bodø sentrum.

Vår visjon er «Trygghet og trivsel blant barn og voksne, får aktiv læring til å vokse.»

  • Logo til jerbaneverket

    Ny holdeplass på Tverlandet

    I mai starter Jernbaneverket arbeidet med å bygge Tverlandet holdeplass. Holdeplassen gir de som bor i tettstedet Løding, utenfor Bodø, et togtilbud fra desember 2014.

  • parkering ved skola

    Til alle foresatte ved Løding skole

    Det har siden broen åpnet, dessverre oppstått flere uheldige situasjoner på parkeringsplassen ved skolen. Med uheldige episoder mener vi barn som nesten er blitt påkjørt i forbindelse med voksne som henter eller bringer elever til skolen. Lyssituasjonen på skolen er for tiden dårlig. Det er selvfølgelig et ønske om å forbedre dette, men vi som kjører elever til skolen må også ta ansvar. HILSEN FAU